Sajam

Istovremeno sa konferencijom će se održati sajam, na koji pozivamo srpske i inostrane kompanije čiji se proizvodni profil ili ponuda odnosi na proizvodnju voća. Ovo podrazumeva kompanije koje nude opremu, mašine, đubriva, sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, sisteme za zaštitu od grada, rešenja za berbu i skladištenje, rasadnike, proizvođače ambalaže, sertifikacione kuće, udruženja, izvoznike i distributere…